Vi installerar ett nytt bokningssystem. Det går förnärvarande

inte att avboka sig på de pass man bokat sig på!

Vill man avboka sin plats, maila eller ring in din anmälan.

Här kommer inom kort träningsprogram inför semestern.

"Har inte du tid att komma till oss, kommer vi till dig"