Vi installerar ett nytt bokningssystem. Det går förnärvarande

inte att avboka sig på de pass man bokat sig på!

Vill man avboka sin plats, maila eller ring in din anmälan.

Vid bokning:

Du behöver användarnamn och lösenord (läs nedan)

 -Din mailadress, är ditt användarnamn

-De sex första i ditt personnummer är ditt lösenord, ÅÅMMDD

Välj dag, pass, boka och kontrollera under dina bokningar vilka dagar/tider du har valt

 

-Vid avbokning: Detta går inte för tillfället, ring eller maila in din avbokning

-ifall du får förhinder skall avbokning ske så fort som möjligt, då andra står på tur.

-om du glömmer att avboka, kommer sent till registreringen i receptionen eller inte kommer åt avbokningen (den stänger 60 min innan passet startar) skickas per automatik ett mail med varning om missad klass. Maila oss gärna info om varför du uteblivit från träningen så att vi kan reglera dina varningar i efterhand. Maila gör du på:mcd@motionscentercd.se

Vid bokning av reserv plats

-när klasser är fullbokade har du möjlighet att sätta upp dig på reservplats.

-viktigt att du bekräftar denna plats när du kommer till ditt kundkort, annars får du ingen plats.

-se till att du har registrerat din mail hos oss, så att information om ordinarie plats på passet kommer till rätt mail. Fram till 1 timme innan passet kan ordinarie bokade avboka sig så det kan hända att du får mail i sista stunden!

Tänk på att du måste boka din plats till ALLA pass!  

Går det inte att logga in? Läs igenom bokningsreglerna,

funkar det inte efter det hör ni av er till oss, så får vi gå igenom vad som kan vara felet!