För att komma igång med din bokning är...

 ... din mailadress, ditt användarnamn

... de sex första i ditt personnummer ditt lösenord, ÅÅMMDD.

Här skulle vi rekommenderar att du ändrar detta så snart som möjligt under  "mina bokningar " och sedan "profil" för att skapa ett personligare lösenord.

 

Vid avbokning:

-ifall du får förhinder skall avbokning ske så fort som möjligt, dock senast 1 timme före passet börjar, då andra står på tur.

-om du glömmer att avboka, kommer sent till registreringen i receptionen eller inte kommer åt avbokningen (den stänger 60 min innan passet startar) skickas per automatik ett mail med varning om missad klass. Har du missat att avboka dig vid upprepande tillfälle kommer din bokning att stängas under en 30 dagars period.

 

Vid bokning på väntelistan

-när klasser är fullbokade har du möjlighet att sätta upp dig på väntelistan

-du får då veta vilken plats du har

-skulle du få förhinder och vill avboka din plats, tryck på lämna väntelistan och bekräfta sedan detta

 

Tänk på att du måste boka din plats till ALLA pass!